Friday, 21 of January of 2022

Baile/Home

 Fáilte go Gaelscoil Chnoc na Ré

Suíomh Nua / New Website

Clárúcháin-Eolas/Enrolment Information 2015

Is Gaelscoil, thumoideachais chomhoideachasúil, Chaitliceach í Gaelscoil Chnoc na Ré ina múintear gach ábhar, ach an Bhéarla, trí mheán na Gaeilge. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile .Tá taithí ag na páistí ar theanga a fhoghlaim go héasca agus tuigeann siad gur féidir teangacha eile a fhoghlaim. Is mó an seans go mbeidh tuiscint agus meas ag na daltaí seo ar dhaoine ó chultúir eile, rud atá tábhachtach agus an tír ag eirí níos ilchultúrtha. Glacaimid gur duine leis fhéin é gach uile pháiste agus déanaimid gach iarracht a chumas a chur i gcrích. Spreagann Gaelscoil Chnoc na Ré rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí agus i saol na scoile.
Gaelscoil Chnoc na Ré is an Irish medium, immersion, coeducational, Catholic school, offering the full Primary Curriculum, with all subjects, apart from English, taught through the medium of Irish. Irish is the living language of communication in our school. Bilingualism opens windows of two cultures. Being bilingual from an early age helps children to learn a third and fourth language when they are a little older. Children experience learning Irish easily and understand that learning other languages is possible. It can promote greater tolerance and respect for other cultures, which is important as Ireland becomes more multicultural. Children from all linguistic and cultural backgrounds are welcome at our school. We recognise that each child is unique and we strive to develop his/her potential. Gaelscoil Chnoc na Ré supports parents active participation in their children’s education and in school life.

Eolas Breise/More Information

Suíomh na Scoile/Our Location

Eolas anseo/ Enrolment info here

clar2015
Polasaí/Policy
Físeán ar an nGaelscolaíocht/Irish-Medium Education video:

View Larger Map

Obair na bPáistí

tuilleadh anseo/click for more